Zmiany w zarządzie Polimex-Mostostal

Zmiany w zarządzie Polimex-Mostostal

Andrzej Juszczyński został we wtorek 28 lutego 2017 r. powołany przez Radę Nadzorczą PxM na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Polimex-Mostostal. Juszczyński od września ubiegłego roku pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Restrukturyzacji.

Juszczyński jest doświadczonym managerem. Odpowiadał za obszar finansów w największych w Europie przedsiębiorstwach produkujących węgiel – Kompanii Węglowej i Polskiej Grupie Górniczej, gdzie przeprowadził z sukcesem proces restrukturyzacji.

Podczas swojej pracy w PxM na stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. Restrukturyzacji Andrzej Juszczyński był m.in. odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie procesu dokapitalizacji Spółki.

Wcześniej Andrzej Juszczyński współpracował z ARP SA w zakresie restrukturyzacji Hawe Telekom Sp. z o. o., a także przygotowywał plan restrukturyzacji i biznes plan dla EKK Wagon Sp. z o. o. Wcześniej pełnił funkcję zarządcze w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o., Eurolot SA, Orange Real Estate Sp. z o.o.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Solvay Brussels School Economics & Management oraz ESCP Europe Campus London.