Wzrost przychodów Grupy Polimex-Mostostal w 2016 rok

Wzrost przychodów Grupy Polimex-Mostostal w 2016 rok

Grupa Polimex-Mostostal w 2016 roku osiągnęła przychody na poziomie 2,7 mld złotych.

W porównaniu z 2015 rokiem jest to wzrost o 4,7 proc. Wynik operacyjny wyniósł -27,9 mln zł, a wpływ na taki wynik finansowy miały zdarzenia jednorazowe, które wystąpiły w 2016 roku.

- To był dla całej Grupy rok wytężonej pracy. Podjęliśmy się trudnego zadania wyprowadzenia naszej firmy na prostą. Zoptymalizowaliśmy procesy w Grupie, przeprowadzaliśmy trudny proces dokapitalizowania Polimex-Mostostal, który sfinalizowaliśmy w styczniu 2017 roku i teraz możemy skupić się na biznesie - powiedział Antoni Józwowicz, prezes Polimex-Mostostal.

- W 2016 roku wystąpiły tzw. zdarzenia jednorazowe, które miały wpływ na wynik Grupy. Skonsumowały one wypracowany na poziomie ponad 92 mln zł zysk operacyjny. Ponadto w 2016 roku ze względu na sytuację finansową Polimex miał ograniczenia w możliwości pozyskiwania gwarancji bankowych, co wpłynęło na poziom pozyskiwania projektów. Obecnie  tego problemu nie mamy. Dlatego w 2017 rok patrzymy ze spokojem. Sytuacja Grupy jest stabilna – dodał Józwowicz.

Najważniejsze dane

graf1.jpg

* z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych

Największą część przychodów Grupy stanowią kontrakty energetyczne. W 2016 roku przyniosły one Grupie ponad 1,9 mld zł i tak jak w poprzednim roku stanowiły 71 proc. wszystkich przychodów. Drugim najważniejszym segmentem w Grupie PxM jest produkcja. W tym sektorze przychody wzrosły w porównaniu z rokiem 2015 o 10 mln zł. Znaczny wzrost przychodów zanotował też segment nafty, chemii i gazu – w 2015 roku osiągnął 182,7 mln zł, a w 2016 roku 274,7 mln zł.

Przychody Grupy PxM za 2016 rok w mln PLN wg segmentów

graf2.jpg

Portfel zamówień Grupy PxM na koniec 2016 r. wyniósł 2,7 mld zł. Z czego 1,8 mld zł przypadło na projekty strategiczne, a 0,9 mld zł na pozostałą działalność (wzrost o 0,1 mld w porównaniu z 2015 rokiem).

- Teraz koncentrujemy się na realizacji projektów strategicznych. Zaawansowanie projektu w Kozienicach to już 89 proc, a w Opolu 65 proc. Kolejnym ważnym dla Grupy zadaniem to optymalizacja prowadzenia projektów w celu utrzymania założonej marży. Spółki naszej Grupy startują we wszystkich znaczących przetargach ogłaszanych w branżach, w których działają, dlatego w 2017 roku będziemy mieć z pewnością pełne ręce roboty – podsumował Antoni Józwowicz.