Wyniki finansowe Grupy Polimex-Mostostal za pierwszy kwartał 2016 roku

Zysk netto Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I kwartał 2016 r. wyniósł 26,3 mln zł. Utrzymana została tendencja spadkowa kosztów ogólnego zarządu, które ukształtowały się na poziomie niższym niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku.

tablica1.jpg

Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal w pierwszym kwartale 2016 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 641,9 mln zł. Na ten wynik największy wpływ miała realizacja projektów w segmencie energetyki (przychody ze sprzedaży wyniosły 480 mln zł) oraz sprzedaż generowana przez segment produkcji (86,8 mln zł).

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2016 roku wyniósł ponad 37,6 mln złotych

Kontynuowany jest proces redukcji poziomu kosztów ogólnego zarządu, które w sprawozdawczym pierwszy kwartale 2016 roku wyniosły 18,1 mln zł (w I kw.  2015 roku koszty ogólnego zarządu osiągnęły wartość 18,5 mln zł).

tablica2.jpg

- Naszym celem jest rozwój całej Grupy i odbudowa pozycji jako jednego z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Zależy nam jednak, aby rozwój Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal był stabilny, dlatego w sposób zrównoważony będziemy budować silną pozycję poszczególnych segmentów naszej działalności – powiedział prezes Polimex-Mostostal, Antoni Józwowicz.