Wojciech Kowalczyk przewodniczącym rady nadzorczej „Polimex-Mostostal” SA

RN

 

Wojciech Kowalczyk został w czwartek 18 maja przewodniczącym rady nadzorczej „Polimex-Mostostal” SA. Pan Kowalczyk zastąpił na tym stanowisku Iwonę Warsewicz, która złożyła rezygnację z pełnionej funkcji.

Wojciech Kowalczyk jest od wielu lat związany z branżą energetyczną i finansową – jako menadżer, członek rad nadzorczych i wiceminister. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa do spraw inwestycji kapitałowych w PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Wcześniej od marca 2016 do lutego 2017 sprawował funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii, gdzie m.in. nadzorował i koordynował politykę właścicielską i wydatkowanie funduszy europejskich. Pan Kowalczyk był także Sekretarzem Stanu i Pełnomocnikiem Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w strukturach Ministerstwa Gospodarki, następnie Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Ministerstwa Energii, gdzie m.in. zajmował się nadzorem nad górnictwem węgla kamiennego, energetyką, instytucjami rynku finansowego i kapitałowego oraz fundacjami. Wojciech Kowalczyk był przewodniczącym rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wojciech Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa).

Aktualny skład Rady Nadzorczej „Polimex-Mostostal” SA wygląda następująco: przewodniczący Wojciech Kowalczyk, wiceprzewodniczący Bartłomiej Kurkus, sekretarz Andrzej Sokolewicz oraz członkowie: Andrzej Komarowski, Marta Zygmunt, Paweł Mazurkiewicz, Konrad Milczarski.