Trzy nowe spółki w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal

Nowe spółki

 

Polimex Budownictwo, Polimex Operator oraz Infrastruktura Drogowa to trzy nowe spółki, które od 1 sierpnia działają w Grupie Kapitałowej. Spółki te będą rozwijały swoją działalność w ramach trzech różnych obszarów aktywności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Ich powołanie jest kolejnym krokiem w realizacji Planu Rozwoju Grupy na lata 2017-2023.

„Polimex-Mostostal” SA 25 lipca 2017 roku podpisał trzy umowy wniesienia aportem zorganizowanych części przedsiębiorstwa do Spółek zależnych. W wyniku tej operacji od 1 sierpnia 2017 roku w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal pełną działalność gospodarczą prowadzą trzy nowe spółki.

Polimex Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Siedlcach, w której prezesem został Andrzej Rudolf – działająca w sektorze budownictwa przemysłowego, który to sektor jest jednym z filarów nowego Planu Rozwoju przyjętego w pierwszym półroczu przez Polimex-Mostostal.

Polimex Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, w której prezesem został Sławomir Kondej. Spółka będzie się zajmowała wynajem i dzierżawą maszyn oraz urządzeń budowlanych i ciężkiego sprzętu budowlanego.

Infrastruktura Drogowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w której prezesem został Tomasz Sikora – działająca w branży infrastrukturalnej.

- Powołanie do życia nowych spółek to kolejny krok do realizacji założeń Planu Rozwoju, który spółka przyjęła na lata 2017-2023. W ten sposób nie tylko wytyczamy kierunki rozwoju naszej Grupy, ale również porządkujemy działalność operacyjną – powiedział Antoni Józwowicz, prezes zarządu Polimex-Mostostal. – Plan Rozwoju zakłada m.in. przygotowanie przez Grupę Kapitałową Polimex Mostostal możliwie szerokiej oferty dla naszych klientów. Nowe spółki są więc naszą pierwszą odpowiedzią na ten postulat. Działają bowiem w trzech różnych sektorach, a ich oferta skierowana jest do szerokiego grona klientów.