Pomyślna próba szczelności kotła w Elektrowni Kozienice

Jeden z najważniejszych  etapów budowy nowego bloku energetycznego 1075 MW w Elektrowni Kozienice zakończony sukcesem. Przeprowadzono udaną próbę wodną kotła.

Próba odbywała się pod nadzorem Jednostki Notyfikującej Urzędu Dozoru Technicznego Cert, która wystawiła odpowiedni certyfikat. Podczas próby kocioł, którego montaż zakończył się na początku marca, i całą instalację wypełniono wodą. Następnie stopniowo podnoszono ciśnienie wody do 514 barów. Dzięki próbie sprawdzono szczelność układu ciśnieniowego kotła. To próba dla 36 tysięcy spoin spawanych przez specjalnie przeszkolonych spawaczy, sprawdzenie czy nie ma żadnego wycieku.

Nowy blok energetyczny Enei Wytwarzanie będzie najnowocześniejszą jednostką wytwórczą, na węgiel kamienny w Polsce oraz Europie. Wyróżnikiem inwestycji są najnowocześniejsze, innowacyjne i ekologiczne rozwiązania. Blok będzie pracował na nadkrytyczne parametry pary, co oznacza uzyskanie tej samej ilości energii przy znacznie mniejszym zużyciu węgla.

Blok w Kozienicach zostanie przekazany do eksploatacji w 2017 roku. Jego moc wyniesie 1075 MW, a sprawność netto, która osiągnie 45.59. Polimex-Mostostal w konsorcjum z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (MHPSE) jest odpowiedzialny za budowę, montaż oraz wyposażenie nowego bloku. Zamawiającym jest polski producent energii elektrycznej ENEA Wytwarzanie S.A. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego bloku odbyło się w dniu 21 listopada 2012. Wartość kontraktu wynosi 6,3 mln zł brutto.