Polimex-Mostostal zwiększył udział w Zakładach Remontowych Energetyki Kraków.

Polimex-Mostostal zwiększył udział w Zakładach Remontowych Energetyki Kraków do 70 proc. Spółka za kwotę 247,5 tys. zł nabyła 27proc. udziałów w ZRE Kraków, świadczących usługi na rzeczprzemysłu energetycznego i budowlanego.

W dniu 13 maja 2008 r. Polimex-Mostostal S.A. za kwotę 247,5 tys. zł nabył od Budimex Dromex S.A. 4 950 udziałów w Zakładach Remontowych Energetyki Kraków Sp. z o.o., stanowiących 26,61 proc. kapitału zakładowego.

Od stycznia br. Polimex-Mostostal był już posiadaczem 42,73 proc. udziałów w spółce. Po przeniesieniu własności udziałów Polimex posiada łącznie 12,9 tys. udziałów, stanowiących 69,34 proc. kapitału zakładowego ZRE Kraków.

Zakłady Remontowe Energetyki Kraków świadczą profesjonalne usługi w energetyce zawodowej i przemysłowej, w hydroelektrowniach i ciepłownictwie. Oferta spółki obejmuje remonty, modernizacje, montaż i rozruch obiektów i urządzeń, w tym kotłów iurządzeń współpracujących, turbin parowych i wodnych lub ich elementów. W spółce działa sześć samodzielnych wydziałów produkcyjnych: Wydział Kotłów, Urządzeń Energetycznych i Automatyki, Wydział Turbin, Armatury i Serwisu, Wydział Mechaniczny, Wydział Spawalnictwa, Wydział Ofert i Umów oraz Wydział Eksportu i Współpracy Zagranicznej. ZRE Kraków mają ponad 50-letnią tradycję i zatrudniają około 430 osób.

Polimex-Mostostal konsekwentnie realizuje strategię rozwoju w branży energetycznej. W pierwszym kwartale 2007 Polimex zakończył inkorporację spółki zależnej ZREW, stanowiącej obecnie samodzielny zakład w spółce macierzystej oraz nabył pakiet kontrolny Energomontażu-Północ. W czerwcu nabył spółkę Energotechnika Projekt, prowadzącą działalność w zakresie projektowania w branży energetycznej, budowlanej, realizującej projekty technologiczne. We wrześniu Polimex kupił Energy and Power Engineering Zakład Robót Energetycznych w Rybniku. Kontynuacją tej linii rozwoju jest zakup Zakładów Remontowych Energetyki Kraków. W tym sektorze działa także powołany niedawno w spółce Oddział Energetyki w Katowicach oraz istniejący od lat Zakład Energetyki w Warszawie.

- Strategia Polimexu zakłada rozwój w sektorze energetycznym. Realizujemy ją poprzez zakup nowych spółek oraz łączenie potencjału wykonawczego w ramach spółki i grupy kapitałowej. Dlatego zdecydowaliśmy się powiększyć nasz udział w ZRE Kraków. Zakup umożliwi pełne zarządzanie spółką i wzmocni nasze możliwości realizacji projektów w kraju i poza granicami.– komentuje Konrad Jaskóła, Prezes Zarządu Polimex-Mostostal.