Polimex-Mostostal pozyskał nowy kontrakt drogowy za 60 mln zł.

Polimex-Mostostal jako lider konsorcjum wybuduje drogi dojazdowe do przeprawy mostowej w Płocku. Wartość kontraktu to prawie 60 mln zł brutto, z czego na Polimex przypada 26 proc.

Dnia 16 kwietnia 2008 r. oferta Polimex-Mostostal (lidera konsorcjum) została wybrana jako najkorzystniejsza. Polimex-Mostostal zbuduje przedłużenie drogi dojazdowej krajowej do drugiej przeprawy mostowej w Płocku. Wybuduje odcinek od węzła Dobrzykowska do węzła Góry wraz z ul. Browarną.

Wartość kontraktu wynosi ok. 59 974 tys. zł brutto. Udział Polimexu-Mostostalu w pracach i wynagrodzeniu stanowić będzie 26 proc. całości. Realizacją zajmie się Zakład Budownictwa Drogowego Z10.

Kontrakt spółka zrealizuje w konsorcjum z firmami: Doprastav z Bratysławy, Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Płocka, Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych z Gostynina oraz z Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Usługowym „Wereszczyński” z Płocka. Zamawiającym jest Urząd Miasta Płocka.

Podpisanie kontraktu nastąpi po przeprowadzeniu kontroli przez Prezesa Wydziału Zamówień Publicznych i spełnieniu warunków zgodnie z ustawą: Prawo zamówień publicznych.

- Od kilku lat Polimex-Mostostal rozwija się bardzo dynamicznie w segmencie drogowym i kolejowym i konsekwentnie wzmacnia udział na tym polu. W 2007 r. sprzedaż spółki na rynku drogowym przekroczyła 270 mln zł, a na kolejowym wyniosła 300 mln zł. W przeciągu kolejnych dwóch lat planujemy podwojenie sprzedaży. Ostatnio Polimex-Mostostal oddał do użytku m.in.: Drogową Trasę Średnicową w Katowicach wraz z rondem im. Gen. Ziętka, drogę ekspresową S1 na odcinku obwodnicy Skoczowa i obwodnicę Rybnika, a obecnie realizuje m.in. odcinek autostrady A4 Wielicka – Szarów i obwodnicę Gostynina - komentuje Konrad Jaskóła, Prezes Zarządu.