Polimex-Mostostal bardzo dobrze zakończył I kwartał 2008 r.

Polimex-Mostostal zakończył I kwartał 2008 r. znacznie lepszymi wynikami niż planowano.

W porównaniu do I kwartału 2007 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły w I kw. 2008 r. o 38,3 proc. i wyniosły 920,7 mln zł. Zysk netto w porównywanym okresie wzrósł o 6,7 proc. i sięgnął 29,8 mln zł. Po pierwszym kwartale 2008 r. zysk operacyjny wyniósł 59,7 mln zł i był o 34,2 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2007 r. Marża netto w I kw. 2008 r. wyniosła 3,2 proc.
Portfel zamówień przekracza obecnie 5,3 mld zł.

Podsumowanie 1 kwartału 2008 roku:

 • Kolejny kwartał Polimex-Mostostal podsumował wynikami, które odzwierciedlają bardzo dobrą kondycję finansową firmy i jej dynamiczny rozwój. Osiągane rezultaty ekonomiczne stanowią dobrą podstawę do planowania dalszego wzrostu - mówi Konrad Jaskóła, Prezes Zarządu Polimex- Mostostal.
 • W I kw. 2008 r. Spółka podpisała szereg znaczących kontraktów oraz oferty Polimexu-Mostostalu w wielu przetargach zostały uznane za najkorzystniejsze.
 • Oto kilka przykładów:
 • Kwiecień 2008 r. rozpoczęliśmy uroczystym wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę kompleksu dydaktyczno-sportowego w Kleszczowie. Wartość kontraktu to 158 mln zł.
 • Podpisaliśmy kontrakt z International Paper Kwidzyn o wartości ponad 80 mln zł (udział Polimexu 53%) na dostawę kompletnego kondensacyjnego turbozespołu parowego o mocy 27 MW. Umowa obejmuje również zabudowę, rozruch i oddanie do eksploatacji.
 • 5 maja podpisaliśmy kontrakt na wybudowanie dojazdów do przeprawy mostowej w Płocku - wartość tego kontraktu wynosi ok. 60 mln zł. (udział Polimexu 26%). Dzięki powstaniu kolejnego odcinka dróg dojazdowych część ruchu ciężarowego zostanie skierowana na nowy most.
 • Polimex-Mostostal rozpoczął już prace w ramach kontraktu na rozbudowę i modernizację siedziby Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie w dzielnicy Praga za 30,2 mln zł.
 • Spółka podpisała kontrakt na montaż instalacji destylacji ropy naftowej dla Grupy Lotos za blisko 83 mln. zł.
 • Również z Grupą Lotos Polimex-Mostostal podpisał kontrakt o wartości 17 mln zł na dostawę i montaż konstrukcji stalowych instalacji destylacji CDU/VDU w zakładzie Lotos w Gdańsku.
 • Ofertę Spółki na realizację zadania o wartości 120,6 mln zł na budowę węzła ekspedycyjno-rozdzielczego dla Poczty Polskiej w Lublinie uznano za najkorzystniejszą. Przewidujemy, że kontrakt zostanie podpisany w najbliższych dniach.
 • Także oferty Polimex-Mostostal na wybudowanie kolejnych odcinków Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” z Katowic do Zabrza za ponad 272 mln zł (udział Polimexu 43%) oraz na wyposażenie za blisko 295 mln zł (udział Polimexu 75%) autostrady A2 w system poboru opłat zostały uznane za najkorzystniejsze.
 • Spółka zanotowała kolejny kwartał wzrostu popytu na wyroby stalowe i usługi cynkowania ogniowego. Miało to pozytywny wpływ na poziom wyników.

Rozbudowujemy nasz potencjał.

Poszczególne spółki Grupy Polimex-Mostostal korzystają z koniunktury na rynku budowlano-montażowym i rozwijają swoją działalność. W bieżącym i kolejnym roku w rozwój organiczny zainwestujemy ok. 400 mln. zł. Jako grupa kapitałowa korzystamy obecnie z równomiernego rozwoju we wszystkich branżach. Koniunkturę traktujemy jako czas, w którym w możliwie szybkim tempie rozbudowujemy potencjał spółek Grupy kapitałowej utrzymując wysokie standardy w zakresie jakości usług i produktów przy jednoczesnym zachowaniu efektywności ekonomicznej – wyjaśnia Konrad Jaskóła i dodaje, że:

 • Przyjęto strategię funkcjonowania spółki Energomontaż Północ na 4 lata. Zakłada ona zainwestowanie znaczących kwot w rozwój.
 • Zarząd PXM zaakceptował kierunki działania zmierzające do integracji z Grupą Kapitałową Polimex-Mostostal kupionej w lutym 2008 r. rumuńsko-włoskiej spółki Coifer. Kontynuujemy w ten sposób ekspansję zagraniczną w obszarze, który identyfikujemy obecnie, jako najbardziej rozwojowy i rentowny: Grupa Coifer, to jeden z wiodących podmiotów na rynku budowlanym w Rumunii i stanowi dla nas przyczółek w tej części Europy do rozwoju segmentów produkcyjnych, usług cynkowania ogniowego i generalnego wykonawstwa. Spółki Grupy Coifer wytwarzają także aparaturę i urządzenia dla przemysłu naftowego, chemicznego oraz energetyki.
 • Polimex-Mostostal sfinalizował także zakup hal produkcyjnych i obiektów socjalnych w Żytomierzu na Ukrainie w których zorganizowana zostanie w przeciągu jednego roku nowa ocynkownia.
 • Dobiegają końca prace związane z organizacją Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej, która obejmie swoim działaniem nowe inwestycje w siedleckich Zakładach Spółki w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych, krat podestowych i kolejnej ocynkowni.
 • Trawa rozbudowa zdolności produkcyjnych konstrukcji stalowych Polimex-Mostostal w Rudniku nad Sanem.
 • Postępuje także rozbudowa fabryki kotłów Sefako w Sędziszowie.
 • Polimex-Mostostal rozwija własne, nowoczesne, wielobranSowe biuro projektów.
 • Zakończył się udany proces inkorporacji ZRE Kraków, WBP w Zabrzu oraz PXM Projekt Południe.

Popyt krajowy utrzymuje się na wysokim poziomie.

Szacujemy, że obecna koniunktura na polskim rynku budowlanym i montażowym utrzyma się przez kolejne 5-7 lat. Wzrastają wydatki na budowę infrastruktury transportowej kraju, a także na projekty związane z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. To pozwala na optymistyczne spojrzenie w przyszłość szczególnie w odniesieniu do poziomu zamówień w tym sektorze – ocenia Konrad Jaskóła.

Niepokoi jednak fakt, że efekt wzrostu popytu na usługi generalnego wykonawstwa nie przekłada się na wielkie kontrakty infrastrukturalne. Jest to spowodowane zbyt wolno rozstrzyganymi przetargami. Przeciągają się procedury i za łatwo jest odwołać się od rozstrzygnięć. W efekcie zgromadzony know-how oraz potencjał wykonawczy jest ciągle niewykorzystany. Obawialiśmy się, że będzie brakowało mocy wytwórczych, tymczasem słabe tempo inwestycji infrastrukturalnych jest spowodowane uciążliwościami proceduralnymi – dodaje Konrad Jaskóła.

Polimex-Mostostal i jego Zarząd jest doceniany.

 • W marcu Kapituła XVI edycji Medalu Europejskiego przyznała Zakładowi Zabezpieczeń Antykorozyjnych Polimex-Mostostal Medal Europejski za system antykorozyjny Duplex.
 • Na liście 500 największych firm w Polsce Polimex-Mostostal przesunął się istotnie w górę o 21 pozycji i został sklasyfikowany na 51 miejscu.
 • W kwietniu 2008 r. Konrad Jaskóła został wyróżniony tytułem MenadSera XX-lecia uzyskując drugie miejsce w plebiscycie organizowanym w Polsce po raz pierwszy.
 • W marcu 2008 r. magazyn ekonomiczny Home and Market przyznał Konradowi Jaskóle wyróżnienie „MenadSer Roku”.

 

Podsumowując należy stwierdzić, że mamy do czynienia z rynkiem sprzyjającym dużym, zdywersyfikowanym i dobrze zarządzanym firmom budowlanym jakim jest Polimex-Mostostal. Jest to korzystna prognoza szczególnie jeśli dodać - co bardzo istotne - że dbamy o rentowność zawieranych kontraktów i w ciągu 2-3 lat zakładamy wzrost rentowności netto do 4% - w porównaniu do 2,8% w roku ubiegłym – podsumowuje Konrad Jaskóła.