Polimex Energetyka rusza z realizacją kontraktu w Turowie

Spółka Polimex Energetyka, która jest częścią Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal, otrzymała pismo od PGE GiEK o rozpoczęciu realizacji kontraktu na modernizacją i remont kotłów w Elektrowni Turów. Wartość umowy wynosi ponad 417 mln zł.

Polimex Energetyka przeprowadzi remont i modernizację kotłów CFB-670 na blokach nr 1-3 w Elektrowni Turów. Prace obejmą m.in. część ciśnieniową, konstrukcje wsporcze i kanały spalin, układ wprowadzania paliwa, układ odprowadzania popiołów, inne systemy pomocnicze oraz modernizację systemów elektrycznych i AKPiA. Modernizacja kotłów jest elementem projektu modernizacji bloków nr 1-3 w Elektrowni Turów.

Wartość umowy z Polimex Energetyka wynosi 417 635 000 zł brutto.