Nowy członek Rady Nadzorczej PxM

Nowy członek Rady Nadzorczej PxM

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal powołało do rady nadzorczej Polimex-Mostostal Przemysława Lecha Figarskiego.

Przemysław Lech Figarski jest doświadczonym menadżerem z wiązanym od lat z sektorem finansowym. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek.

Rada nadzorcza Polimex-Mostostal liczy obecnie osiem osób.