Konsorcjum „Polimex-Mostostal” i Mitsubishi Hitachi wygrało przetarg na budowę bloku na Żeraniu

Umowa

 

Oferta konsorcjum firm „Polimex-Mostostal” oraz Mitsubishi Hitachi została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę bloku gazowo-parowego 420-490 MWe w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Zamawiającym jest PGNiG TERMIKA.

Wartość oferty wynosi 1,1 mld zł oraz 111,9 mln euro.

Inwestycja w Elektrociepłowni Żerań przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji warszawskiej. Dzięki budowie nowego bloku energetycznego z eksploatacji zostaną wycofane najstarsze kotły węglowe.

Informację o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Polimex-Mostostal otrzymał 17 maja 2017 roku.