Dobre zakończenie IV kw. i 2008 r.

Polimex-Mostostal zakończył 2008 r. z wyróżniającymi się na tle branży wynikami.

Spółka zwiększyła swoje zaangażowanie za granicą oraz rozpoczęła realizację inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych Wyniki czwartego kwartału i 2008 r. są satysfakcjonujące.

W IV kwartale 2008 roku:

- przychody ze sprzedaży wyniosły 1.234.017 tys. zł.

- zysk netto sięgnął 29.843 tys. zł. i był o 19.81 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2007 roku.

W porównaniu do 2007 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły w 2008 r. o 16.02 proc. i wyniosły 4.316.673 tys. zł.

Narastająco, po czterech kwartałach 2008 r., zysk operacyjny wyniósł 221.248 tys. zł. i był o 37.94 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2007 r., natomiast zysk netto sięgnął 121.857 tys. zł. co oznacza wzrost o 21.77 proc.

Marża netto w 2008 r. wyniosła 2.8 proc. w porównaniu do 2.7 proc. w 2007 r.

Portfel zamówień Grupy wynosi obecnie 7,643 mld zł.

Podsumowanie IV kwartału i 2008 roku.

- Kolejny kwartał Polimex-Mostostal podsumował wynikami, które odzwierciedlają dobrą kondycję finansową firmy. Rezultaty ekonomiczne stanowią solidną podstawę do planowania działalności w kolejnych kwartałach – mówi Konrad Jaskóła, Prezes Zarządu Polimex- Mostostal.

- W 2008 r. spółka odnotowała duży popyt na wyroby stalowe. Miało to pozytywny wpływ na poziom wyników skonsolidowanych. Poszczególne spółki Grupy Polimex-Mostostal korzystały z dobrej kondycji rynku inżynieryjnomontażowego rozwijając działalność – dodaje Prezes.

Czwarty kwartał był dobrym okresem szczególnie dla Energomontażu - Północ. Rosnący portfel zamówień pozwala prognozować dla tej spółki osiąganie w przyszłych kwartałach satysfakcjonujących wyników finansowych.

Jako Grupa w 2008 roku korzystaliśmy z możliwości równomiernego rozwoju we wszystkich branżach. Utrzymującą siękoniunkturę traktowaliśmy jako czas, w którym należy w możliwie szybkim tempie rozbudowywać potencjał spółek utrzymując przy tym wysokie standardy w zakresie jakości świadczonych usług i efektywności ekonomicznej – wyjaśnia Konrad Jaskóła.

- W styczniu br. Zarząd podjął decyzję w sprawie połączenia Energotechniki i Biprokwasu oraz zlokalizowaniu działalności w nowej siedzibie w Gliwicach.

- W lutym 2009 roku Polimex-Mostostal podpisał umowę nabycia udziałow w Pracowni Wodno – Chemicznej „EKONOMIA” SP. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej. "EKONOMIA" specjalizuje się w usługach w zakresie uzdatniania wody i ścieków przemysłowych.

-Polimex zakłada rozwój w sektorze uzdatniania wody i ścieków przemysłowych w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi w tym zakresie. W tym celu rozbudowuje swój potencjał wykonawczy jak równieżprojektowy – informuje Prezes.

- W grudniu 2008 roku Polimex-Energo sp. z o.o. - w całości zależna od Polimexu-Mostostal - podpisała umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa EceRemont z siedzibą w Zielonej Górze. Przedmiotem działalności nabywanej części przedsiębiorstwa EceRemont są remonty i konserwacje oraz montaże urządzeń energetycznych, a także produkcja urządzeń dla energetyki m.in. podgrzewaczy powietrza, wody i pary, węzłów cieplnych, kominów i wież stalowych.

-Polska energetyka wymaga dużych nakładów finansowych związanych z koniecznością dostosowania do wymogów UE (emisja gazów), podniesienia sprawności oraz zwiększenia wytwarzanej mocy. Polimex planuje w istotnym zakresie uczestniczyć w realizacji tego zadania – wyjaśnia Konrad Jaskóła.

- w drugiej połowie 2008 r. Polimex-Mostostal zawarł umowy nabycia udziałów w Przedsiębiorstwach Robot Inżynieryjnych "PRInż1" i Prinż9 świadczących usługi w zakresie budownictwa drogowego, infrastruktury drogowej oraz kanalizacyjnej. W październiku 2008 r. natomiast nastąpiło połączenie tych dwóch spółek.

-Zakup przedsiębiorstw PRInż1 i Prinż9 wpisał się w plany Polimexu-Mostostalu zmierzające do wzmocnienia potencjału i udziału w segmencie drogowym i kolejowym. Sprzedaż Polimexu-Mostostal na tym rynku wzrasta – komentuje Prezes.

- Spółka Torpol - w 100% zależna od Polimex-Mostostal - rozszerzyła dotychczasową współpracę ze Spółką Feroco S.A., podpisując w lipcu ubiegłego roku umowę spółki Linea. Spółka ta zajmuje się realizacją prac projektowych w zakresie infrastruktury kolejowej, a w szczególności projektowaniem nowobudowanych i modernizowanych linii transportu kolejowego oraz infrastruktury towarzyszącej.

-Powołanie spółki Linea spowoduje dalszy wzrost konkurencyjności ofert składanych przez konsorcja z udziałem  Polimexu, Torpolu i Feroco w przetargach na realizację projektów kolejowych – wyjaśnia Prezes.

- W lutym 2008 r. Polimex-Mostostal, realizując strategię rozwoju w segmentach ryku o najwyższych marżach, przejął kontrole nad rumuńska grupą kapitałową Coifer.

-Polimex rozpoczął w ten sposób ekspansję zagraniczną w obszarze, który identyfikuje jako rozwojowy i rentownyW tej części Europy jest to dla Spółki przyczółek nie tylko do rozwoju segmentów produkcyjnych, ale także generalnego wykonawstwa. Spółki Grupy Coifer działają w branży montażowej i budowlanej, wytwarzają aparaturę i urządzenia dla przemysłu naftowego, chemicznego oraz energetyki. Są znaczącym producentem konstrukcji stalowych w Rumunii o uznanej renomie i bogatych referencjach. Zaangażowanie Polimexu w podniesienie jakości świadczonych usług przełoży się na wzrost rentowności Coifera – dodaje Prezes Jaskóła.

Rozwój organiczny.

Trwa realizacja przyjętego przez zarząd Polimexu programu rozbudowy zdolności produkcyjnych Spółki i Grupy. W decydującą fazę wkroczyła rozbudowa zakładów w Siedlcach, które objęte zostały Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

-W 2009 roku zainwestujemy 140 mln. zł. inwestujemy w podwojenie produkcji Zakładu Wyrobów Stalowych w Siedlcach. Z kolei nakłady na poziomie około 30 mln zł pozwolą zwiększyć o 50 proc. produkcję krat podestowych. W obszarze zabezpieczeń antykorozyjnych uruchomimy w Siedlcach nowoczesną linię do cynkowania. Nowy zakład rozpocznie produkcję w bieżącym roku – mówi Konrad Jaskóła.

Kontynuowany jest też program inwestycyjny dla Energomontażu-Północ i Sefako, spółek z Grupy Polimex-Mostostal. W Sefako, kosztem około 70 mln. zł. zostanie zrealizowana budowa nowej hali produkcyjnej, co pozwoli na podwojenie wolumenu wytwarzanych kotłów energetycznych. Inwestycja w Sefako jest również objęta Specjalną strefą Ekonomiczną

- Naszym zadaniem jest jak najszybsze rozpoczęcie produkcji i sprzedaży ciągle i perspektywicznie wysokomarżowych konstrukcji stalowych, usług cynkowania ogniowego jak i kotłów energetycznych na rożne paliwa. Istotną kwestią sąprzysługujące Spółce znaczące ulgi podatkowe (ok. 100 mln. zł) wynikające z faktu realizacji kluczowych inwestycji w ramach Tarnobrzeskiej i Starachowickiej Specjalnych Stref Ekonomicznych w Siedlcach i Sędziszowie – dodaje Prezes Jaskóła.

Polimex-Mostostal rozbudowuje także swój potencjał projektowy, traktując to zadanie jako jeden z priorytetów. Spółka organizuje wielobranżowe biuro projektów w Gliwicach.

-Jest to odpowiedź na zbyt szczupły potencjał projektowy stanowiący tzw. „wąskie gardło” w terminowej realizacji projektów. Ponadto coraz więcej inwestycji infrastrukturalnych realizowanych jest w formule „projektuj i buduj”. Własne biuro projektowe spowoduje dalszy wzrost konkurencyjności naszych ofert w przetargach – informuje Konrad Jaskóła.

Popyt krajowy.

W IV kw. 2008 podpisanych zostało szereg istotnych kontraktów. Oto kilka przykładów:

- Kontrakt z Gminą Miejską Krąków, Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wartości ponad 118 mln. zł. netto na przebudowę stadionu Wisły w Krakowie.

- Kontrakt na budowę Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wielkopolskim za blisko 107 mln zł. netto. Kontrakt realizuje konsorcjum. Zasadnicza część prac zostanie zrealizowana przez Polimex.

- Konsorcjum Polimexu podpisało z ALSTOM Power Systems GmbH umowę na wykonanie montażu części ciśnieniowej dwóch bloków energetycznych o mocy 800 MW każdy w Hamm-Uentrop. Wartość umowy netto ponad 31 mln. EUR. Udział Polimexu stanowi 50% całości.

- Kontrakt z WOSiR o wartości ponad 374 mln. zł. netto na przebudowę stadionu piłkarskiego Legii w Warszawie. Kontrakt realizuje konsorcjum. Zasadnicza część prac zostanie zrealizowana przez Polimex.

- Kontrakt na realizację Trasy Nowohuckiej w Krakowie za 163 mln. zł netto. Umowę realizuje konsorcjum. Udział Polimexu - lidera konsorcjum - to 51%.

- Dwa kontrakty z udziałem Torpolu – spółki zależnej w 100% od Polimexu - na modernizację odcinków linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia:

⇒ o wartości netto 146 mln. EUR - na Torpol – lidera konsorcjum – przypada 37 %,

⇒ o wartości netto 250,2 mln. EUR - na Torpol przypada 9%.

Dobre perspektywy dla nowych kontraktów.

Wzrost wydatków na budowę infrastruktury transportowej kraju, a także projekty związane z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. stanowią podstawę do optymistycznego spojrzenia na poziom zamówień w tym sektorze. Na przykład w ostatnim czasie oferta Polimexu-Mostostalu na budowę odcinka autostrady A1 Sośnica - Maciejów została uznana za najkorzystniejszą. Spodziewamy się że kontrakt na ok. 900 mln. zł. zostanie podpisany w pierwszej dekadzie marca br. Również w marcu spodziewamy się podpisania kontraktu na realizację trybuny zachodniej stadionu Wisły w Krakowie. Polimex przeszedł pozytywnie prekwalifikacje w przetargu na budowę Baltic Areny.

-W projektach infrastrukturalnych, poprzez absorpcję dyspozycyjnych środków UE oraz spożytkowanie zgromadzonego w kraju potencjału wykonawczego, widzimy sposób na przeciwdziałanie kryzysowi. Niestabilna sytuacja gospodarcza Europy i Polski winna zostać również wykorzystana dla jak najpilniejszego zbudowania niezbędnej, nowoczesnej infrastruktury naszego kraju. Przewidujemy, że pojawią się nowe kontrakty w sektorze drogowym z zakresu budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu (również w systemie projektuj i buduj). Polimex-Mostostal rozwija działalność jako generalny wykonawca w sektorze projektóinfrastrukturalnych (drogowych i kolejowych) od kilku lat – informuje Konrad Jaskóła.

-Spodziewamy sięże pojawią się też duże kontrakty w sektorze energetycznym dotyczące m.in. budowy instalacji odsiarczania spalin i realizacji nowych Błoków energetycznych. Polska energetyka wymaga dużych nakładów finansowych związanych z koniecznością dostosowania do wymogów UE (emisja gazów), podniesienia sprawności oraz zwiększenia wytwarzanej mocy. W perspektywie lat planowane jest uruchamianie corocznie ok. 1000 MW mocy, czyli każdego roku trzeba będzie inwestować w energetykę ok. 2 mld. EUR – informuje Konrad Jaskóła.

-Polimex planuje w istotnym zakresie uczestniczyć w realizacji tego zadania. W tym celu rozbudowujemy swój potencjałwykonawczy jak również projektowy, tak by w perspektywie lat można było zaoferować inwestorom kompleksowąusługę w zakresie realizacji Błokóenergetycznych dużej mocy – dodaje Prezes.

Korzystna jest dywersyfikacja usług Spółki i Grupy. Polimex poza generalnym

wykonawstwem w przemyśle naftowym, chemicznym i energetyce skutecznie działa

w obszarze projektów finansowanych ze środków publicznych w tym unijnych, ma

też szeroką paletę produkcji wyrobów stalowych i usług nowoczesnych

zabezpieczeń antykorozyjnych wykorzystywanych w projektach infrastrukturalnych.

Stabilna i mocna pozycja Polimexu-Mostostalu.

Perspektywy polskiego rynku inżynieryjno-budowlanego i Polimexu w 2009 r. są dobre. Ta prognoza opiera się m.in. na następujących przesłankach:

- spadku cen stali i materiałów,

- spadku inflacji i stop procentowych,

- przewidywanym spadku cen gruntów w wyniku ustawy o odrolnieniu terenów w miastach,

- rozporządzeniu RM w sprawie 20% zaliczek w projektach infrastrukturalnych,

- utrzymującego się popytu krajowego,

- coraz łatwiejszym pozyskiwaniem cennej kadry dla realizacji krajowych projektów inwestycyjnych w związku z powrotami części Polaków z emigracji zarobkowej.

Nowa strategia Polimexu opracowana na lata 2009 – 2011 uwzględnia:

- dalsze zwiększenie nacisku na optymalizację kosztów i poprawę rentowności kontraktów m.in. dzięki zaangażowaniu w realizacje kontraktów bardziej opłacalnych,

- przyspieszenie procesu optymalizacji funkcjonowania Grupy poprzez będącą w toku restrukturyzację. Obejmie ona w najbliższym okresie połączenie wybranych spółek w segmencie chemicznym i energetycznym, a także skonsolidowanie małych spółek projektowych,

- ograniczenie działań akwizycyjnych. Oczywiście analizujemy stale rynek pod kątem możliwych potencjalnych przejęć spółek komplementarnych, - intensywną kontynuację rozpoczętych inwestycji w rozwój organiczny Spółki i Grupy. Inwestowanie w rozwój organiczny jest metodą powiększania Grupy i wzrostu wartości akcji w średniej i długiej perspektywie,

- ewentualną sprzedaż niektórych aktywów jeśli to będzie korzystne – głownie nieruchomości – jak na przykład terenów deweloperskich.

Działania te mają spowodować dalsze obniżenie kosztów obsługi finansowejSpółki.

-Należy stwierdzićże w nadchodzącym okresie będziemy mieli do czynienia z rynkiem trudnym ale sprzyjającym dużym, zdywersyfikowanym i dobrze zarządzanym firmom inżynieryjnobudowlanym jakim jest Polimex-Mostostal. Planujemy, że wzrost sprzedaży Polimexu w 2009 roku wyniesie 20% + w stosunku do wyniku ubiegłego roku. Aktualnie portfel zamówień sięga 7,643 mld. zł. z czego w bieżącym roku do realizacji przewidziane jest ponad 70 %. Intensywnie uzupełniamy portfel zamówień kolejnymi kontraktami, których realizacja nastąpi w tym i 2010 roku. Celem naszym jest dalszy dynamiczny rozwój Grupy wraz z poprawą rentowności, jak również obniżaniem ryzyka działalności operacyjnej. Nasza pozycja na rynku jest stabilna. Mamy dobrą sytuację finansową wynikającą m.in. z podpisanych umów oraz korzystnych relacji z wieloma współpracującymi bankami – podsumowuje Prezes Jaskóła.

-Należy podkreślićże w naszym przypadku, transakcje pochodne (opcje walutowe) zawarte są na poziomach, które gwarantują pożądaną rentowność działalności podstawowej. Ewentualne straty z opcji (rozumiane jako wypłaty kwot rozliczenia opcji kupna) zostaną w pełni zamortyzowane przez zwiększone wpływy wyrażone w PLN ze sprzedaży dewizowej. Zawarte przez Polimex transakcje pochodne są rozłożone w 2009 roku równomiernie i w proporcji do przewidywanych wpływów eksportowych. Z naszych szacunków wynika, że osłabienie PLN vs EUR przyniesie nam większe korzyści, aniżeli koszty związane z realizacją zobowiązań z tytułu wystawionych opcji kupnaNależtakże podkreślićże relacja wartości nominalnej zawartych instrumentów zabezpieczających do realizacji w 2009 roku w kwocie 133.153 tys. EUR, w stosunku do łącznej ekspozycji na ryzyko kursowe w 2009 roku w kwocie 280.294 tys. EUR nie przekracza 48%. Grupa odnotowała w IV kwartale 2008 roku istotną23%, obniżkę zadłużenia netto (dług odsetkowy minus gotówka), co świadczy o dobrych podstawach finansowych do kontynuowania rozwoju organicznego w roku 2009 oraz latach następnych. Jest to zbieżne z oczekiwaniami rynku i bankó- konkluduje Konrad Jaskóła, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polimex-Mostostal S.A.

Polimex-Mostostal i jego Zarząd jest doceniany.

W ostatnim okresie Polimex-Mostostal S.A. i Prezes Zarządu został wyróżniony:

- Tytułem i statuetką Diamentowego Inżyniera w 15. edycji Plebiscytu Czytelników „Przeglądu Technicznego” dla Konrada Jaskóły, Prezesa Zarządu [02.2009],

- Medalem im. prof. Stanisława Piłata dla Konrada Jaskóły, Prezesa Zarządu za działalność na rzecz rozwoju przemysłu naftowego w Polsce oraz wieloletnią, twórczą współpracę z Instytutem Technologii Nafty przyznany przez Kapitułę Medalu w porozumieniu Dyrektorem Instytutu Nafty i Gazu i Radę Naukową Instytutu Nafty i Gazu [01.2009],

- Nominacjami do nagród Best of European Business w kategoriach: „Wzrost” oraz „Konkurencyjność Międzynarodowa” [12.2008],

- Perłą Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Wielkie. Wyróżnienie dla Polimex-Mostostal S.A. za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce przyznane przez redakcję miesięcznika Polish Market oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk [11.2008],

- Tytułem: „Spółka wysokiej reputacji 2008” w kategorii Budownictwo - wyróżnienie w Niezależnym Rankingu Spółek Giełdowych wśród Inwestorów Instytucjonalnych [14.11.2008],

- Tytułem: „Pracodawca Roku 2007 w Budownictwie” w grupie firm dużych. Nagroda dla Prezesa Zarządu Konrada Jaskóły przyznana przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa w ramach XI edycji Konkursu Pracodawca Roku [09.2008],

- I miejscem w rankingu TOP TSR – Total Shareholder Return 2003-2007 WIG 20 - GPW [03.07.2008],

- I miejscem w rankingu TOP TSR – Total Shareholder Return 2003-2007 WIG Budownictwo - GPW [03.07.2008],

- Tytułem: „Lider Polskiego Exportu” i Pucharem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich [19.06.2008],

- Tytułem i statuetką „Orła Zarządzania” dla Prezesa Zarządu Konrada Jaskóły – II miejsce w plebiscycie „Rzeczpospolitej” na menedżera XX-lecia [05.2008],

- Medalem Europejskim za system duplex (cynkowanie i malowanie). Kapituła XVI edycji Medalu Europejskiego dla usług przyznała naszej firmie Medal Europejski za system duplex. Jest to już drugie tego rodzaju wyróżnienie dla Zakładu Zabezpieczeń Antykorozyjnych - w II edycji konkursu w 2001 r. nagrodzono nasze usługi cynkowania ogniowego [03.2008],

- Tytułem: „Menedżer Roku” przyznanym Prezesowi Zarządu Konradowi Jaskóle przez magazyn ekonomiczny „Home & Market” [03.2008].