Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Data wydarzenia
Kategoria wydarzenia
Walne zgromadzenie

Na dzień 3 marca 2020 r., na godzinę 10:00, przewidziano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.