Energomontaż-Północ-Bełchatów S.A.

EMPB

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC-BEŁCHATÓW S.A.  należy do grupy dużych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, specjalizujących się w projektowaniu, produkcji i montażu konstrukcji stalowych, urządzeń energetycznych oraz kompleksowym wykonawstwie obiektów przemysłowych.

W 1992 roku nasza firma działająca do tej pory w strukturach Energomontażu-Północ Warszawa jako Wielki Zespół Budów Bełchatów została zarejestrowana jako samodzielny podmiot prawny Energomontaż-Północ Bełchatów Spółka z o.o.

Ponad 200 osobowa, własna załoga, składa się z doświadczonej kadry kierowniczej i administracji oraz doskonale przygotowanych pracowników bezpośrednio produkcyjnych, którzy są gwarantami terminowych i dobrych jakościowo realizacji robót.
Odbiorcą naszych produktów i usług są firmy polskie i zagraniczne. Realizujemy zadania kompleksowe, tzw. „pod klucz” z montażem skomplikowanych technologii, wyposażeniem i rozruchem zakładów, ale wykonujemy również elementy konstrukcji stalowych, kanałów, rurociągów, zbiorników i innych urządzeń przemysłowych.

Posiadany potencjał wykonawczy pozwala nam na realizację dowolnie dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Nasza działalność koncentruje się w czterech podstawowych obszarach:

  • generalne wykonawstwo,
  • produkcja,
  • montaż,
  • rekonstrukcje, remonty i modernizacje.

Pracownicy firmy posiadają szereg uprawnień zawodowych. Jedną z kluczowych grup zawodowych są spawacze posiadający m.in. uprawnienia zgodnie z EN 287-1 dla metod: 111, 141, 141/111, 135 (136) oraz 121 do spawania gatunków materiałów Grupy 1÷11.
Dla wymienionych wcześniej metod spółka nasza posiada zaświadczenie GSI SLV w oparciu o normę DIN 18800-7 dopuszczające do wykonywania robót spawalniczych dla kontrahentów z zagranicy.

W trosce o zadowolenie z naszych usług i podniesienie ich poziomu wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001) i BHP (PN N 18001) oraz dokonaliśmy ich integracji z Systemem Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008.

Oprócz wymienionych wyżej posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania, montażu, naprawy i modernizacji kotłów parowych i wodnych, zbiorników bez i ciśnieniowych, rurociągów i elementów urządzeń ciśnieniowych, a także uprawnienia UDT do wytwarzania, montażu i naprawy suwnic, żurawi, podestów ruchomych, cięgników i dźwigów budowlanych.

Zgodnie z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., Energomontaż – Północ – Bełchatów S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

 

Pracujemy i rozwijamy się w oparciu o naszą dewizę:

Profesjonalizm Kompleksowość Kompetencje

 

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego Energomontaż-Północ-Bełchatów S.A