Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku

Data wydarzenia
-
Kategoria wydarzenia
Publikacja raportu okresowego

Na dzień 26 sierpnia 2019 roku przewidziano publikację jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.