Oferta pracy - Starszy specjalista ds. kosztorysowania

PxE 750

Obecnie do Spółki Polimex Energetyka Sp. z o. o. poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:

Starszy specjalista ds. kosztorysowania
Miejsce pracy: WARSZAWA

ZAKRES ZADAŃ:

 • przygotowanie zestawień/tabel w Excel w celu wykonania obmiarów
  i specyfikacji cenowych zgodnych z SIWZ i/lub obowiązującymi szablonami,
 • określenie pracochłonności wykonania poszczególnych czynności remontowych/ serwisowych/ montażowych wyszczególnionych 
  w specyfikacjach zgodnie z SIWZ i/lub obowiązującymi szablonami oraz innych niezbędnych do wykonania prac,
 • podział ww czynności na kwalifikacje pracowników (monter, spawacz, spawacz z uprawnieniami, brygadzista),
 • określanie niezbędnej ilości rusztowań, dźwigów, żurawi i podnośników z danymi dotyczącymi ich typu, udźwigu, niezbędnego czasu wykorzystania,
 • przygotowanie gotowych obmiarów do szczegółowej wyceny kosztów bezpośrednich produkcji w zakresie prac remontowych/ serwisowych/ montażowych.
 • we współpracy z Działem Kontroli Jakości i Spawalnictwa określenie ilości, zakresu i rodzaju niezbędnych ekspertyz, badań, testów, dokumentacji przed i po wykonaniu prac oraz oszacowanie kosztów ich wykonania,
 • udział w wycenie kosztów bezpośrednich produkcji i udzielanie kompletnych wyjaśnień dotyczących sposobu i zasadności obliczenia poszczególnych wartości w obmiarach.

WYMAGANIA:

 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na stanowisku kierowniczym przy wykonywaniu remontów/ prac serwisowych obiektów energetycznych i/lub montaży urządzeń i konstrukcji stalowych,
 • doświadczenie zawodowe w remoncie/ serwisie/ montażu kotłów i/lub konstrukcji stalowych i/lub maszyn wirujących i rurociągów,
 • znajomość technologii remontów i montaży oraz pracochłonności wykonania prac,
 • umiejętność analizy SIWZ, czytania dokumentacji projektowej, przedprojektowej, studium wykonalności,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne, szybkie rozwiązywanie problemów.

OFERUJEMY:

 • stabilną pracę na podstawie umowy o pracę w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • nowoczesne narzędzia do pracy,
 • pracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą,
 • przyjazną atmosferę,
 • ambitne wyzwania zawodowe i dużą samodzielność w działaniach,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz awansu,
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • finasowanie i dofinansowywanie studiów, w tym podyplomowych i doktoranckich, szkoleń i uprawnień,
 • dostęp do atrakcyjnego ubezpieczenia grupowego,
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej LuxMed dla Ciebie i członków Twojej rodziny, karty MultiSport oraz letniego wypoczynku.

APLIKUJ